InteresuAizstaviba.lv K Sabiedriskā apspriešana

Sabiedriskā apspriešana

Aicinām iepazīties ar sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem atzinumiem no nevalstiskajām un uzņēmēju organizācijām un valsts pārvaldes iestādēm!

No 26. janvāra līdz 26. februārim Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija aicināja sabiedrību izteikt viedokli par līdz šim paveikto interešu pārstāvības atklātības tiesiskā regulējuma izstrādē, sniedzot atsauksmes par dokumentu “Interešu pārstāvniecības atklātības regulējuma pamatprincipi. Publiska apspriešana pirms likumprojekta izstrādes Saeimā”.

Dokumentu izstrādāja Saeimas komisijas Darba grupa lobēšanas atklātības likuma izstrādei deputātes Ineses Voikas vadībā. Darba grupa uzsāka darbu 2019. gada rudenī, to 2020. gada pavasarī uz laiku pārtrauca COVID19 pandēmija.

Sabiedriskās apspriešanas laikā Saeimas komisija saņēma viedokļus no nevalstiskajām un uzņēmēju organizācijām, kā arī valsts pārvaldes iestādēmKopā tika saņemti 16 atzinumi. Sabiedriskās apspriešanas mērķis bija noskaidrot iesaistīto pušu viedokli par regulējuma nepieciešamību Latvijā un saņemt ieteikumus tālākai likuma izstrādei.

Aicinām Jūs iepazīties ar saņemtajiem atzinumiem. Papildus informācija: aizsardzibas.komisija@saeima.lv,  +371 67 08 7275.

 

SAŅEMTIE ATZINUMI

Latvijas Pilsoniskās alianses viedoklis par interešu aizstāvības jomu un tās regulēšanu Latvijā.

“Domājot par šo jauno regulējumu, ir svarīgi ņemt vērā, kādi ir mehānismi, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas un tiesības līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesā visām iesaistītajām pusēm. Ar to domājot, lai vienlīdzīga iespēja un kapacitāte būtu gan ekonomisko interešu pārstāvjiem, gan pilsoniskajai sabiedrībai.” Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga

Latvijas finanšu nozares asociācijas viedoklis par interešu aizstāvības jomu un prasībām, kas būtu jāiekļauj jomas regulējumā.

Interešu pārstāvības konsultantes un komunikācijas vadības aģentūras “Deep White” Egles Klekeres viedoklis par interešu aizstāvības jomu Latvijā.

“Interešu pārstāvība ir ļoti būtiska daudzu uzņēmumu biznesa stratēģijas sastāvdaļa. Tā ir arī ļoti svarīga demokrātiskam lēmumu pieņemšanas procesam, taču pie viena nosacījuma, ka katram ir līdzvērtīgas iespējas piekļūt politiskajai ideju cīņai.” Egle Klekere

Open Data and Political Integrity in the Nordic Region
Korupcijas uztveres indekss
Deputāti uz Delnas