InteresuAizstaviba.lv K Sabiedriskā apspriešana

Sabiedriskā apspriešana

Aicinām paust viedokli visus,
kas Latvijā piedalās un interesējas par interešu aizstāvību!

No 26. janvāra līdz 26. februārim gaidām atsauksmes par dokumentu “Interešu pārstāvniecības atklātības regulējuma pamatprincipi. Publiska apspriešana pirms likumprojekta izstrādes Saeimā”.

Dokumentu ir izstrādājusi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Darba grupa lobēšanas atklātības likuma izstrādei deputātes Ineses Voikas vadībā. Darba grupa uzsāka darbu 2019. gada rudenī, to 2020. gada pavasarī uz laiku pārtrauca COVID19 pandēmija.

Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir noskaidrot iesaistīto pušu viedokli par regulējuma nepieciešamību Latvijā un saņemt ieteikumus tālakai likuma izstrādei.

Atsauksmes lūdzam sūtīt uz Saeimas komisijas epastu aizsardzibas.komisija@saeima.lv

Sīkāka informācija pa telefonu  (+ 371) 67 08 7275.

Atsauksmes būs publiskas, un tiks publicētas šajā mājaslapā.

Latvijas Pilsoniskās alianses viedoklis par interešu aizstāvības jomu un tās regulēšanu Latvijā.

“Domājot par šo jauno regulējumu, ir svarīgi ņemt vērā, kādi ir mehānismi, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas un tiesības līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesā visām iesaistītajām pusēm. Ar to domājot, lai vienlīdzīga iespēja un kapacitāte būtu gan ekonomisko interešu pārstāvjiem, gan pilsoniskajai sabiedrībai.” Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga

Latvijas finanšu nozares asociācijas viedoklis par interešu aizstāvības jomu un prasībām, kas būtu jāiekļauj jomas regulējumā.

Interešu pārstāvības konsultantes un komunikācijas vadības aģentūras “Deep White” Egles Klekeres viedoklis par interešu aizstāvības jomu Latvijā.

“Interešu pārstāvība ir ļoti būtiska daudzu uzņēmumu biznesa stratēģijas sastāvdaļa. Tā ir arī ļoti svarīga demokrātiskam lēmumu pieņemšanas procesam, taču pie viena nosacījuma, ka katram ir līdzvērtīgas iespējas piekļūt politiskajai ideju cīņai.” Egle Klekere

Open Data and Political Integrity in the Nordic Region
Korupcijas uztveres indekss
Deputāti uz Delnas