InteresuAizstaviba.lv K Jaunumi K DELNAS ATZINUMS PAR INTEREŠU PĀRSTĀVĪBAS ATKLĀTĪBAS REGULĒJUMA PAMATPRINCIPIEM

DELNAS ATZINUMS PAR INTEREŠU PĀRSTĀVĪBAS ATKLĀTĪBAS REGULĒJUMA PAMATPRINCIPIEM

08/03/2021 | Jaunumi

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir sniegusi savu atzinumu par 13. Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas (Komisija) 26. janvārī sabiedriskajai apspriešanai nodoto dokumentu “Interešu pārstāvības atklātības regulējuma pamatprincipi”.

Delna 13. Saeimas uzsākto darbu vērtē atzinīgi. Delnas izstrādātajā atzinumā ņemti vērā ne vien komisijas Darba grupas lobēšanas atklātības likuma izstrādei izstrādātie pamatprincipi, par ko jau panākta vienošanās, bet arī starptautiskās nevalstiskās organizācijas Transparency International izstrādātie lobēšanas regulējuma standarti, kā arī citu starptautisko organizāciju rekomendācijas.

Būtiskākie aspekti, kas būtu jāapsver, izstrādājot likumprojektu, ir: normatīvā akta tvērums, definīcijas, interešu pārstāvju reģistrs, uzraudzība, sankciju administrēšana, uzvedības standarti amatpersonām un interešu pārstāvjiem, papildu pasākumi, kas vērsti uz sabiedrības iesaisti, regulāra regulējuma pārskatīšana. Delna arī centusies ņemt vērā un salāgot trīs apsvērumus:
1. iecere Latvijā izveidot interešu pārstāvības regulējumu;
2. nepieciešamība pēc regulējuma, ko būtu iespējams veiksmīgi ieviest;
3. vēlme ievērot samērīguma principu, domājot par lēmumu pieņēmēju un interešu pārstāvju pienākumiem.

Pilns Delnas atzinuma teksts pdf failā ->.

Šo aktivitāti finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par aktivitātes saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Open Data and Political Integrity in the Nordic Region
Korupcijas uztveres indekss
Deputāti uz Delnas